Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Thực Nghiệm Áp Dụng Quy Trình Nuôi Cấy Và Bảo Quản Tạo Cốt Bào Biệt Hóa Từ Tế Bào Gốc

Discussion in 'Chuyên Ngành Mô Phôi Thai Học' started by quanh.bv, Mar 13, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Thực Nghiệm Áp Dụng Quy Trình Nuôi Cấy Và Bảo Quản Tạo Cốt Bào Biệt Hóa Từ Tế Bào Gốc Trung Mô Tủy Xương
  Trong vài thập niên gần đây trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu về tế bào gốc. Trong những năm đầu, các nghiên cứu đa phần tập trung vào những vấn đề cơ bản do sự hiểu biết về tế bào gốc còn ít.Tuy nhiên những năm gần đây các nghiên cứu bắt đầu mang định hướng thực tiễn, đặc biệt các nghiên cứu nhằm tìm ra phương pháp, kỹ thuật, chất liệu, môi trường, giá thể để nuôi cấy tế bào gốc phục vụ điều trị. Mặc dù các nghiên cứu trên thực nghiệm không hoàn toàn được áp dụng trên người song nhờ đó mà các nghiên cứu ứng dụng trên người mới có cơ sở để thực hiện.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Mô Phôi thai học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Duy Thìn, PGS.TS. Lý Tuấn Khải
  • Tác giả: Lê Thị Hồng Nhung
  • Số trang: 159
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=32863
  https://drive.google.com/uc?id=1z7ALU6bozMbZx8mKhLEszaMxkyGMmm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 20, 2019

Share This Page