Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Thực Nghiệm Sự Làm Việc Dài Hạn Của Dầm Bê Tông Cốt Thép Chịu Chuyển Vị Cưỡng Bức Gối Tựa

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng' started by quanh.bv, May 2, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đề tài luận án: “ Nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc dài hạn của dầm bê tông cốt thép chịu chuyển vị cưỡng bức gối tựa” đã đạt được những kết quả nghiên cứu sau đây:
  1. Đã xây dựng một mô hình thực nghiệm phù hợp và đảm bảo độ tin cậy nhằm nghiên cứu sự làm việc dài hạn của cấu kiện dầm BTCT chịu chuyển vị cưỡng bức gối tựa. Mô hình thí nghiệm được xây dựng cho phép khảo sát được chùng ứng suất trên kết cấu dầm BTCT theo thời gian do chuyển vị cưỡng bức của gối tựa gây ra.
  2. Đã xác định mối quan hệ giữa hệ số từ biến và hệ số già của bê tông, sử dụng trong việc tính toán sự làm việc dài hạn của kết cấu dầm BTCT.
  3. Đã xây dựng công thức dự báo chùng ứng suất theo thời gian cho kết cấu dầm BTCT chịu chuyển vị cưỡng bức của gối tựa, thông qua sự suy giảm của phản lực gối tựa của dầm.
  • Luận án tiến sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành kỹ thuật xây dựng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Trung Hiếu; GS. TS. Ngô Thế Phong
  • Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
  • Số trang: 202
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Xây dựng 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=37043
  https://drive.google.com/uc?id=1FIw_oEnwBp5l9wDj1BANFPa1WID1uFBB
   

Share This Page