Luận Văn Tốt Nghiệp Nghiên Cứu Thực Trạng Giá Đất Ở Và Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Đất Ở Tại Thi Trấn Hùng Sơn

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Chính Môi Trường' started by nhandanglv123, Aug 30, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Thực Trạng Giá Đất Ở Và Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Đất Ở Tại Thi Trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên Năm 2014
  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế được, là thành phần hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng (Luật đất đai, 1993). Từ ngàn xưa, con người đã biết dựa vào đất đai để tồn tại và phát triển. Đất đai có vai trò vô cùng quan trọng đối với mọi ngành nghề và hoạt động của con người. Ở Việt Nam, các quan hệ về giao dịch đất đai đã xuất hiện từ rất sớm. Khi Hiến pháp năm 1980 ra đời, lần đầu tiên khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và nghiêm cấm hoàn toàn việc mua bán đất đai. Tuy nhiên, giao dịch mua bán vẫn diễn ra ngầm, chủ yếu là hình thức mua bán trao tay tự cam kết giữa người mua và người bán. Hiến pháp 1992 ra đời là sự cởi trói về mặt pháp lý với quy định “tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật” (Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, 1992). Lần đầu tiên, giá đất được sử dụng “Nhà nước xác định giá các loại đất để tính thuế đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi” (Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, 1992).
  • Luận văn tốt nghiệp môi trường
  • Chuyên ngành Địa chính môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: ThS Nguyễn Ngọc Anh
  • Tác giả: Phạm Thị Hải Yến
  • Số trang: 74
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=8148
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page