Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Thực Trạng, Một Số Yếu Tố Nguy Cơ Nhiễm Ấu Trùng Giun Đũa Chó Trên Người Và Hiệu Quả

Discussion in 'Chuyên Ngành Ký Sinh Trùng Y Học' started by quanh.bv, Jun 4, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Thực Trạng, Một Số Yếu Tố Nguy Cơ Nhiễm Ấu Trùng Giun Đũa Chó Trên Người Và Hiệu Quả Điều Trị Bằng Albendazole Tại 2 Xã Thuộc Huyện An Nhơn, Bình Định (2011-2012)
  1. Thực trạng nhiễm ấu trùng giun dũa chó trên người tại 2 xã Nhơn Hưng và Nhơn Phong, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định - Tỷ lệ nhiễm chung: Tại 2 điểm nghiên cứu là 15,75%, trong đó tại xã Nhơn Hưng là 13,75%, xã Nhơn Phong là 17,75%. - Tuổi của nhóm đối tượng bị nhiễm ấu trùng: Tuổi trung bình là 39,5±3,5 tuổi, thấp nhất là 5 tuổi, tuổi cao nhất là 70 tuổi. Nhóm từ 5 đến dưới 15 tuổi: 18,25%; nhóm 15-60 tuổi: 56,34%; nhóm trên 60 tuổi: 25,41%. - Tỷ lệ người nhiễm ấu trùng giun đũa chó theo giới: Nam: 34,13%, nữ: 65,87%.
  2. Một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó ở người - Liên quan giữa nghịch đất, tiếp xúc đất và nhiễm ấu trùng giun đũa chó ở người: Nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó ở những người nghịch đất, tiếp xúc đất cao hơn gấp từ 3,5 lần ở những người không nghịch đất, tiếp xúc đất (p<0,05). - Liên quan giữa những người nuôi chó hoặc bồng bế chó với tỷ lệ nhiễm: Nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó ở những người bồng bế chó cao hơn gấp từ 1,6 lần ở những người không bồng bế chó (p<0,05).
  • Luận án tiến sĩ y học,
  • Chuyên ngành Ký sinh trùng-Côn trùng Y học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đoàn Huy Hậu, TS. Nguyễn Văn Chương
  • Tác giả: Trần Trọng Dương
  • 174 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TW 2014
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.30&view=18899
  https://drive.google.com/uc?id=1NwH3OesAipz18f17gqhvOioWFTBRF7mE
   
  Last edited by a moderator: Nov 15, 2019

Share This Page