Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Thực Trạng Tiếp Cận Vốn Tín Dụng Chính Thống Của Các Hộ Nông Dân Huyện Yên Châu

Discussion in 'Chuyên Ngành Phát Triển Nông Thôn' started by kimcuong230797, Mar 24, 2020.

 1. [​IMG]
  Nghiên Cứu Thực Trạng Tiếp Cận Vốn Tín Dụng Chính Thống Của Các Hộ Nông Dân Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
  Ở các quốc gia có thu nhập thấp, những lựa chọn kinh tế của hộ gia đình nghèo thường bị hạn chế bởi thị trường tài chính địa phương hoạt động không hiệu quả (Banerjee và Duflo, 2007). Một vấn đề quan trọng là khả năng các hộ gia đình có thể tiếp cận với các sản phẩm tài chính, đặc biệt là ở các khu vực chính thống: Ví dụ, việc tiếp cận các khoản vay để đầu tư tăng năng suất có tiềm năng dẫn đến tăng trưởng kinh tế thông qua giúp đỡ nông dân và các nhà đầu tư phát triển sản xuất theo quy mô và tạo ra nguồn lợi nhuận cần thiết đưa họ thoát khỏi đói nghèo.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Phát triển nông thôn
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Điền
  • Tác giả: Mè Văn Dũng
  • Số trang: 104
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ng-dan-huyen-yen-chau-tinh-son-la-104875.html
  https://drive.google.com/uc?id=1uqWiJYUg1a9RgC66Yo8E21gV_ghlNH0X
   
  Last edited by a moderator: Mar 24, 2020

Share This Page