Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Hợp Lý Trong Công Tác Giao Đất Lâm Nghiệp Cho Đồng Bào

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by quanh.bv, Nov 17, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Hợp Lý Trong Công Tác Giao Đất Lâm Nghiệp Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Tại Huyện Lệ Thủy Và Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
  Đề tài luận án Tiến sĩ là công trình khoa học được nghiên cứu theo định hướng chính sách mới của Luật đất đai 2013, quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số với quan điểm: “Có chính sách tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở nông thôn có đất để sản xuất nông nghiệp''.
  Các nguồn số liệu về quản lý sử dụng đất của cơ quan nhà nước thường được xác định bằng các phương pháp đo đạc truyền thống, đề tài đã áp dụng công nghệ GIS và Viễn thám để phân tích được sự biến động đất lâm nghiệp trong giai đoạn năm 2005 - 2015 trên khu vực phía Tây các huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, qua đó nhằm đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp cũng như quá trình chuyển đổi sử dụng đất trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương
  • Tác giả: Nguyễn Từ Đức
  • Số trang: 174
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông lâm Huế 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=32037
   

Share This Page