Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Thực Trạng Và Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by danangchothue, Oct 9, 2019.

 1. danangchothue

  danangchothue New Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Thực Trạng Và Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa, Giai Đoạn 2013 - 2017
  Đất đai là một trong những tài nguyên vô cùng quý giá của con người, điều kiện sống cho động vật, thực vật và con người trên trái đất. Đất đai tham gia vào tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội. Đất đai là địa điểm, là cơ sở của các thành phố, làng mạc, các công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và các công trình thuỷ lợi khác. Luật đất đai 1993 của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi: “Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là đại bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao nhiêu công sức, xương máu mới tạo lập,bảo vệ được vốn đất đai như ngày nay !".
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
  • Tác giả: Nguyễn Văn Sơn
  • Số trang: 72
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...tinh-thanh-hoa-giai-doan-2013-2017-73782.html
  https://drive.google.com/uc?id=1UIj6T9lL2KP-OwU6pUAuaWlgIA2-AA1y
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Oct 9, 2019

Share This Page