Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tính Chất Cơ Lý Nền Đất Yếu Đồng Bằng Ven Biển Quảng Nam - Đà Nẵng Phục Vụ Xây Dựng

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Kỹ Thuật Xây Dựng' started by quanh.bv, Nov 17, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tính Chất Cơ Lý Nền Đất Yếu Đồng Bằng Ven Biển Quảng Nam - Đà Nẵng Phục Vụ Xây Dựng Đường Giao Thông
  Quá trình đô thị hóa và phát triển du lịch tại ĐBVB Quảng Nam - Đà Nẵng đang diễn ra nhanh chóng và cần thiết phải phát triển các cơ sở hạ tầng giao thông. Mặt khác, do đặc điểm nền đất yếu của nước ta phân bố rộng khắp không chỉ ở ĐBBB, ĐBSCL mà còn phân bố ở khu vực miền Trung, nhất là ĐBVB Quảng Nam - Đà Nẵng. Do đất yếu có tính nén lún lớn, khả năng thoát nước nhỏ nên nền đắp thường bị lún mạnh và kéo dài, đòi hỏi kỹ thuật xử lý phức tạp, tốn kém. Thực tế xây dựng cho thấy, có rất nhiều công trình bị lún, hư hỏng nặng khi xây dựng trên nền đất yếu là do không đánh giá một cách có hệ thống, đầy đủ và chính xác tính chất cơ lý của đất yếu cũng như chưa xem xét mối quan hệ giữa đất yếu với các thành tạo đất đá xung quanh để làm cơ sở khoa học và đề ra các giải pháp xử lý (GPXL) nền phù hợp.
  • Luận án tiến sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Địa kỹ thuật xây dựng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Văn Trường, GS.TSKH. Nguyễn Thanh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến
  • Số trang: 197
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thủy lợi 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=32012
  https://drive.google.com/uc?id=154nSSSosnxnB_b05R2-UW_omNZGxSnTR
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Nov 18, 2019

Share This Page