Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tính Chất Của Một Số Vật Liệu Tổ Hợp Nền Hữu Cơ Pha Trộn Ống Nanô Cácbon Và Thử Nghiệm

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Liệu Điện Tử' started by quanh.bv, Jun 16, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tính Chất Của Một Số Vật Liệu Tổ Hợp Nền Hữu Cơ Pha Trộn Ống Nanô Cácbon Và Thử Nghiệm Ứng Dụng Tản Nhiệt Trong Lĩnh Vực Ñiện Tử
  Với mục tiêu nghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ chứa thành phần ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng trong tản nhiệt cho linh kiện ñiện tử công suất lớn, luận án ñã tập trung nghiên cứu ñồng thời cả lý thuyết, mô hình mô phỏng và thực nghiệm vật liệu nền hữu cơ dạng lỏng và kem chứa thành phần CNTs. Luận án cũng ñã thử nghiệm ứng dụng của chất lỏng tản nhiệt, kem tản nhiệt chứa thành phần CNTs chế tạo ñược cho vi xử lý máy tính và ñèn LED công suất lớn.
  • Luận án tiến sĩ điện tử,
  • Chuyên ngành Vật liệu điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phan Ngọc Minh, TS. Hoàng Anh Sơn
  • Tác giả: Bùi Hùng Thắng
  • 161 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học vật liệu 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.12&view=24838

   

Share This Page