Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tính Chất Nhiệt Động Của Hợp Kim Xen Kẽ Nhị Nguyên Và Tam Nguyên Có Khuyết Tật

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Lý Thuyết & Vật Lý Toán' started by quanh.bv, Oct 13, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-10-13_23-17-56.png
  Nghiên Cứu Tính Chất Nhiệt Động Của Hợp Kim Xen Kẽ Nhị Nguyên Và Tam Nguyên Có Khuyết Tật Với Các Cấu Trúc Lập Phương Tâm Diện Và Lập Phương Tâm Khối
  Xây dựng biểu thức giải tích cho các đại lượng nhiệt động, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ chuyển pha cấu trúc của các hợp kim xen kẽ nhị nguyên và tam nguyên có khuyết tật với các cấu trúc lập phương tâm khối và lập phương tâm diện bằng phương pháp thống kê mômen. Từ các kết quả giải tích thu được, áp dụng tính số đối với các đại lượng nhiệt động, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ chuyển pha cấu trúc của một số hợp kim xen kẽ nhị nguyên và tam nguyên có khuyết tật với các cấu trúc lập phương tâm khối và lập phương tâm diện. Kết quả tính số đối với vật liệu hợp kim xen kẽ được so sánh với thực nghiệm và các kết quả tính toán bằng các phương pháp lý thuyết khác.
  • Luận án tiến sĩ Vật lý
  • Chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Quang Học, TS. Phạm Thị Minh Hạnh
  • Tác giả: Lê Hồng Việt
  • Số trang: 148
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40553
  https://drive.google.com/file/d/1tmUmlrdpvXUNkEJsVCMwfFsJqLH4gDk5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page