Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Tính Chất Quang Và Định Hướng Ứng Dụng Của Màng Tio2 Pha Tạp Nb Chế Tạo

Discussion in 'Chuyên Ngành Quang Học' started by nhandanglv123, Apr 30, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tính Chất Quang Và Định Hướng Ứng Dụng Của Màng Tio2 Pha Tạp Nb Chế Tạo Bằng Phương Pháp Phún Xạ
  Hiện nay nhu cầu sử dụng năng lượng của con người ngày càng cao trong khi nguồn cung cấp năng lượng có giới hạn. Việc sử dụng các nguồn năng lượng một cách lãng phí, không khoa học gây ra những hậu quả tiêu cực đến môi trường và sức khỏe của con người... Sau thời gian thực hiện luận văn với đề tài "Nghiên cứu tính chất quang và định hướng ứng dụng của màng TiO2 pha tạp Nb chế tạo bằng phương pháp phún xạ" đã thu được các kết quả như sau: - Nghiên cứu lý thuyết về khả năng chắn nhiệt của màng mỏng có nồng độ hạt tải cao. - Nghiên cứu tổng quan về vật liệu TCO, TiO2, TiO2 pha tạp Nb (TNO), TNO kết hợp Ag...
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Quang học
  • Người hướng dẫn: TS. Hoàng Chí Hiếu TS. Hoàng Ngọc Lam Hương
  • Tác giả: Phạm Thị Hòa
  • Số trang: 86
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66057
  https://drive.google.com/uc?id=1FVR3lnnpNTHT6T0J3ERyLpykEF98lRFJ
   

Share This Page