Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tính Công Tác Hỗn Hợp Bê Tông Và Kỹ Thuật Bảo Dưỡng Bê Tông Tự Lèn Trong Điều Kiện

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng' started by quanh.bv, Nov 15, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tính Công Tác Hỗn Hợp Bê Tông Và Kỹ Thuật Bảo Dưỡng Bê Tông Tự Lèn Trong Điều Kiện Khí Hậu Việt Nam
  - Luận án đã xác định được quy luật và định lượng được sự thay đổi của tính công tác hỗn hợp BTTL dưới sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ và khí hậu qua thực nghiệm và ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network- ANN) . - Luận án đã xác định được quy luật và định lượng được quá trình mất nước và biến dạng mềm trong giai đoạn đầu đóng rắn của bê tông tự lèn dưới sự ảnh hưởng của yếu tố công nghệ và khí hậu qua thực nghiệm trong điều kiện tự nhiên.
  • Luận án tiến sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành kỹ thuật xây dựng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Ngọc Khoa, TS. Bùi Danh Đại
  • Tác giả: Nguyễn Hùng Cường
  • Số trang: 166
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Xây dựng 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=35431
  https://drive.google.com/uc?id=1p0Gv0_u7iIJyzMyqDL9c4_Y_3gWBnRLi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page