Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Tình Hình Triển Khai Và Ứng Dụng Smart Grid Trên Thế Giới

Discussion in 'Chuyên Ngành Điện-Điện Tử' started by nhandanglv123, Mar 22, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tình Hình Triển Khai Và Ứng Dụng Smart Grid Trên Thế Giới
  Nghiên cứu này nhằm để tìm hiểu về tình hình triển khai và ứng dụng công nghệ lưới điện Smart Grid trên thế giới. Nghiên cứu này cũng nhằm tìm hiểu về những khó khăn cản trở việc ứng dụng Smart Grid và xu hướng phát triển mạng lưới thông minh trên phạm vi thế giới và tại Việt Nam. Để đạt được các mục tiêu và nội dung nghiên cứu đề ra, phương pháp thu thập thông tin và phương pháp chuyên gia đã được tiến hành trong nghiên cứu này. Từ các kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng phát triển lưới điện Smart Grid với những tính năng vượt trội so với lưới điện truyền thống là một xu hướng tất yếu. Nghiên cứu đã khẳng định lưới điện Smart Grid là một giải pháp quản lý thông minh cho việc sử dụng điện từ khâu sản xuất, truyền tải, phân phối đến người tiêu thụ điện dựa trên cơ sở các tiến bộ công nghệ thông tin, công nghệ truyền dẫn và tự động hóa. Smart Grid thực hiện liên kết thông minh hai chiều giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp điện nhờ vào sự tích hợp giữa hệ thống lưới điện và hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông. Triển khai và ứng dụng Smart Grid cũng sẽ góp phần thay đổi thói quen sử dụng năng lượng của khách hàng, góp phần vào việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
  • Luận văn thạc sĩ điện - điện tử
  • Chuyên ngành Kỹ thuật điện
  • Người hướng dẫn: TS. Võ Hoàng Duy
  • Tác giả: Hồ Hữu Văn
  • Số trang: 102
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2014
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=95085
  https://drive.google.com/uc?id=12TMM3znWaRBeTLQuAZOk19tS13uwWlxB
   

Share This Page