Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tính Toán Hệ Dây Neo Công Trình Biển Nổi Đặt Tại Vùng Biển Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Tàu Thuỷ' started by kimcuong230797, Mar 6, 2020.

 1. [​IMG]
  1. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI
  Xây dựng thuật toán và lập chương trình tính toán hệ dây neo công trình biển nổi với mô hình sát với điều kiện làm việc thực tế của hệ dây công trình biển nổi hoạt động tại vùng biển Việt Nam.
  2.ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài:
  Trọng tâm của đề tài là tính toán hệ dây neo võng dạng một điểm neo ứng dụng cho các công trình biển nổi dạng FSO và FPSO.
  Phạm vi nghiên cứu:
  Nghiên cứu thuật toán tính toán lực căng và chuyển vị của dây neo đối với loại dây neo võng, một điểm neo, không có vật treo (vật nặng gia tải trên dây neo), khi đã biết giá trị tổ hợp lực tác dụng lên công trình biển nổi.
  • Luận án tiến sĩ kỹ thuật
  • Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Hồng Bang, PGS.TS. Đỗ Quang Khải
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lê
  • Số trang: 169
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng Hải Việt Nam 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=34759
  https://drive.google.com/uc?id=1asK9Rt5zmgtd7OKaSvED5tVsTY5QALzz
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 6, 2020

Share This Page