Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Tính Toán Sức Chịu Tải Cọc Khoan Nhồi Theo Tiêu Chuẩn TCNV 10304-2014 Và Eurocode 7

Discussion in 'Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Dân Dụng' started by nhandanglv123, May 16, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tính Toán Sức Chịu Tải Cọc Khoan Nhồi Theo Tiêu Chuẩn TCNV 10304-2014 Và Eurocode 7, Trên Cơ Sở So Sánh Với Thí Nghiệm Nén Tĩnh
  Trong luận văn này, Tác giả sử dụng phụ lục (G) của Tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 , Eurocode 7, TCVN 9393-2012, số liệu thí nghiệm nén tĩnh, số liệu khảo sát địa chất, phần mềm Plaxis 2D, đối xứng trục (Axisymmetry), mô hình Hardening Soil, để tính toán sức chịu tải cực hạn và sức chịu tải thiết kế của cọc khoan nhồi, mô phỏng 3 cọc khoan nhồi, cọc thử CT2, CT4, CT5. Vẽ đồ thị quan hệ Tải trọng-độ lún cọc của công trình xây dựng tại địa chỉ: 623 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.-Kết quả tính toán sức chịu tải cực hạn với giá trị trung bình của 3 cọc theo phương pháp giải tích so sánh với kết quả nén tĩnh theo TCVN 9393-2012: [1] Phương pháp Bêta ()(28,5%), [2] phương pháp Anpha(α)(21%), [3] TCVN 10304:2014 (tính toán theo chỉ tiêu cường độ đất nền) (11,78%), [4] phương pháp Viện kiến trúc Nhật Bản (tính theo kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT)(-6.3%) .
  • Luận văn thạc sĩ Xây dựng
  • Chuyên ngành Xây dựng Công trình dân dụng và Công nghiệp
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Tuấn Anh
  • Tác giả: Hồ Quang Diệp
  • Số trang: 122
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Mở Tp. HCM 2016
  Link Download
  http://thuvien.ou.edu.vn/Default.aspx?ModuleId=00000001-0000-0000-0000-000000000001&recordid=42605
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page