Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tổ Chức Kế Toán Quản Trị Chi Phí Và Giá Thành Trong Các Doanh Nghiệp Vận Tải Biển

Discussion in 'Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải' started by oniison12312, Jan 7, 2019.

 1. oniison12312

  oniison12312 Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tổ Chức Kế Toán Quản Trị Chi Phí Và Giá Thành Trong Các Doanh Nghiệp Vận Tải Biển Việt Nam
  Đối với nền kinh tế thị trƣờng, vai trò của kế toán quản trị (KTQT) là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp không còn là vấn đề tranh luận. Trong những năm gần đây, nền kế toán Việt Nam đã có những bƣớc chuyển biến và thay đổi sâu sắc về hệ thống kế toán doanh nghiệp. Hệ thống kế toán doanh nghiệp không còn duy nhất một bộ phận kế toán tài chính (KTTC) mà bao gồm cả bộ phận KTTC và bộ phận KTQT. Kế toán quản trị đang ở trong thời kỳ phát triển để đáp ứng với những thay đổi về kỹ thuật, toàn cầu hoá và những mối quan tâm ngày càng tăng đối với việc quản trị rủi ro. Tuy nhiên, trong thực tiễn ở các DN Việt Nam, việc áp dụng KTQT và vai trò của KTQT còn chƣa phổ biến và phát triển.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Cương, TS Nguyễn Văn Sơn
  • Tác giả: Đỗ Thị Mai Thơm
  • Số trang: 196
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng hải 2012
  Link Download
  http://lib.vimaru.edu.vn/WShowDetail.aspx?intItemID=17197
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jan 7, 2019

Share This Page