Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tổng Hợp, Đặc Trưng Cấu Trúc Của Bentonite Di Linh Chống Bằng Một Số Oxit Kim Loại

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Dầu' started by nhandang123, Feb 14, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tổng Hợp, Đặc Trưng Cấu Trúc Của Bentonite Di Linh Chống Bằng Một Số Oxit Kim Loại (Al, Fe, Ti) Được Hữu Cơ Hóa Bởi Xetyl Trimetyl Amni Bromua Ứng Dụng Làm Vật Liệu Hấp Phụ Đa Năng
  Tổng quan về các loại khoáng sét. Thực nghiệm: điều chế Mont-Na; tổng hợp bentonite di linh chống bằng các polyoxocation kim loại Al, Fe, Ti; tổng hợp bentonite di linh chống bằng các polyoxocation kim loại Al, Fe, Ti ưa dầu. Trình bày kết quả về đặc trưng bentonite di linh chống bằng các polyoxocation kim loại Al, Fe, Ti và Al, Fe, Ti ưa dầu; ứng dụng của các vật liệu sét chống ưa dầu tổng hợp được làm chất hấp phụ.
  • Luận án tiến sĩ hóa học
  • Chuyên ngành Hóa dầu và xúc tác hữu cơ
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hoa Hữu Thu, TS. Nguyễn Văn Bằng
  • Tác giả: Trương Đình Đức
  • Số trang: 139
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1011699
  https://drive.google.com/uc?id=11Kq-W3nzimASxplHiTWQIij-B0cr0FUu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 17, 2019

Share This Page