Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tổng Hợp, Đặc Trưng Và Đánh Giá Hoạt Tính Quang Xúc Tác Của Các Hệ Vật Liệu Tổ Hợp

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Lý Thuyết Và Hóa Lý' started by quanh.bv, Feb 1, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tổng Hợp, Đặc Trưng Và Đánh Giá Hoạt Tính Quang Xúc Tác Của Các Hệ Vật Liệu Tổ Hợp Trên Cơ Sở Nano Tio2-(CNT, Zno, Sio2)
  Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
  - Đã nghiên cứu một cách hệ thống quá trình tổng hợp ống TiO2 nano từ TiO2 thương mại bằng phương pháp thuỷ nhiệt động một bước và đề xuất cơ chế hình thành ống. Đây là phương pháp đơn giản, hiệu quả, cho phép tổng hợp được ống nano TiO2 có chất lượng đồng đều;
  - Đã tổng hợp thành công tổ hợp vật liệu xúc tác trên cơ sở ống TiO2 nano và ống nano carbon MWCNTs và chứng minh được hiệu ứng “hiệp trợ” - synergie giữa hai thành phần MWCNTs và TNTs, làm giảm sự tái tổ hợp giữa các electron quang sinh và lỗ trống quang sinh;
  - Đã xác định được tỷ lệ khối lượng MWCNTs/TNTs thích hợp cho hệ xúc tác MWCNTs/TNTs là 1/1. Hệ xúc tác có hoạt tính quang hóa cao và ổn định hoạt tính trong phản ứng oxy hóa H2S. Đồng thời chất xúc tác này cũng có độ chọn lọc lưu huỳnh cao, đạt 100% trong khoảng 200 phút đầu tiên của phản ứng;
  • Luận án tiến sĩ hóa học
  • Chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Vũ Thị Thu Hà
  • Tác giả: Phạm Minh Tứ
  • Số trang: 163
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Hoá học Công nghiệp Việt Nam 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=34424
  https://drive.google.com/uc?id=1u0ZfkkK9W2w5UJubUcLGFlrNjrdnb2_J
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page