Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tổng Hợp, Đánh Giá Tính Chất Xúc Tác Trong Phản Ứng Chuyển Hóa A-Pinen Của Các Axit Rắn

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Dầu' started by nhandanglv123, Jul 26, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tổng Hợp, Đánh Giá Tính Chất Xúc Tác Trong Phản Ứng Chuyển Hóa Α-Pinen Của Các Axit Rắn Trên Cơ Sở Vật Liệu Zeolit Y Và MCM-22
  Đã nghiên cứu tổng hợp thành công zeolit NaY (Si/Al =2,25) và zeolit thế hệ mới NaMCM-22 (Si/Al = 28) với chất tạo cấu trúc HMi (hexametilenimin). Thực hiện biến tính zeolit NaY và NaMCM-22 thành các dạng: HY, HMCM-22, CuY, CuMCM-22 nhằm tạo ra các hệ xúc tác có tính chất axit Bronstet và Liuyt khác nhau. Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và tính chất của 2 vật liệu zeolit bằng các phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại: XRD, SEM, IR, HRTEM, EDX, TPD-NH3, TPR-H2 cho những minh chứng để khẳng định sự tạo ra 6 loại zeolit NaY, NaMCM-22, HY, HMCM-22, CuY, CuMCM-22 và hệ xúc tác trao đổi ion Cu2+ tồn tại ở các dạng CuO/CuY; CuO/CuMCM-22. Đánh giá độ hoạt động của 4 hệ xúc tác HY, HMCM-22, CuY, CuMCM-22 trong phản ứng chuyển hóa α-pinen ở pha lỏng tại các điều kiện phản ứng khác nhau nhận được độ chuyển hóa của α-pinen 90%. Đã biện luận tính chất axit của xúc tác kết hợp với cấu trúc mao quản của 2 zeolit Y và MCM-22 quyết định đến khả năng chuyển hóa và tính chất chọn lọc sản phẩm.
  • Luận án tiến sĩ hóa học
  • Chuyên ngành Hóa dầu
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Như Mai, TS. Nguyễn Tiến Thảo
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
  • Số trang: 124
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2014
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/79057
  https://drive.google.com/uc?id=1ZJt3WSXESNez-Mq78rMr2dxS8m30AAXO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page