Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tổng Hợp Nanoliposome Từ Lecithin Có Nguồn Gốc Đậu Nành Và Biến Tính Chúng Với PEG

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Liệu Cao Phân Tử & Tổ Hợp' started by quanh.bv, May 20, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-5-20_1-53-22.png
  Nghiên Cứu Tổng Hợp Nanoliposome Từ Lecithin Có Nguồn Gốc Đậu Nành Và Biến Tính Chúng Với PEG Định Hướng Làm Hệ Mang Thuốc Điều Trị Ung Thư
  Đã tổng hợp thành công các vật liệu mPEG-Chol, mPEG-CS và mPEG-Gel được sử dụng để biến tính bề mặt nanoliposome mang thuốc pacliaxtel/carboplatin. Trong đó, nanoliposome biến tính bằng mPEG-Chol, mPEG-CS mang PTX/CAR và nanoliposome biến tính bằng mPEG-Gel chưa được nghiên cứu trước đây.
  Kích thước hạt của các hệ nanoliposome biến tính PEG với các khối lượng phân tử khác nhau của mPEG cho thấy khi khối lượng phân tử của mPEG tăng sẽ làm tăng kích thước của liposome và khối lượng phân tử của mPEG càng nhỏ thì liposome càng bền. Đây là nét mới của luận án trong việc đánh giá khối lượng phân tử mPEG phù hợp để sử dụng trong tổng hợp các vật liệu biến tính.
  • Luận án tiến sĩ Vật liệu
  • Chuyên ngành Vật liệu cao phân tử và tổ hợp
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Cửu Khoa; PGS.TS. Vũ Minh Thành
  • Tác giả: Lê Ngọc Thùy Trang
  • Số trang: 159
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=41045
  https://drive.google.com/file/d/1iGEld9QBMXXZIZKmdMkgOpoj2ortYYsM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page