Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tổng Hợp, Tính Chất Của Vật Liệu TiO2 Đơn Pha Và Ứng Dụng Trong Chế Tạo Nanocomposite

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Jan 14, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tổng Hợp, Tính Chất Của Vật Liệu TiO2 Đơn Pha Và Ứng Dụng Trong Chế Tạo Nanocomposite PPy/TiO2
  Tổng hợp và phân tách được các đơn pha anatase và ruttile TiO2 bằng phương pháp nhiệt thủy phân TiCl4 ở nhiệt độ 80o C trong môi trường axit HCl. Vật liệu đơn pha anatase là các hạt nano kích thước cỡ 211 nm được tạo ra trong phần huyền phù, pha rutile là các thanh nano có chiều rộng cỡ 1220 nm, chiều dài khoảng 30 nm thu được trong phần kết tủa. Theo thời gian, tỷ lệ pha anatase tăng dần trong phần huyền phù, tỷ lệ pha rutile tăng dần trong phần kết tủa; sau một khoảng thời gian đủ lớn (30 ngày) ta có thể thu được TiO2 đơn pha anatase trong phần huyền phù và rutile ở phần kết tủa. Nồng độ HCl 0,01,0 M trong dung môi ảnh hưởng tới khả năng phân tách pha anatase và rutile. Sự hình thành pha và chuyển pha anatase-rutile phụ thuộc vào kích thước hạt và kích thước tới hạn khoảng 12 nm.
  • Luận án tiến sĩ Vật lý
  • Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Dương Ngọc Huyền
  • Tác giả: Nguyễn Trọng Tùng
  • Số trang: 134
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách Khoa Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=30521
  https://drive.google.com/uc?id=1aSgp_-egm7TRkP_EKZbjCDHB35OfupvE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Nov 8, 2019

Share This Page