Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Sử Dụng Chất Lỏng Ion Trong Quá Trình Thu Hồi Platinum Từ Xúc Tác Thải

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Hữu Cơ' started by quanh.bv, Jul 10, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-7-10_6-11-22.png
  Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Sử Dụng Chất Lỏng Ion Trong Quá Trình Thu Hồi Platinum Từ Xúc Tác Thải Của Công Nghiệp Chế Biến Dầu
  1- Đã chế tạo được 21 chất hấp phụ từ 3 chất mang rắn khác nhau và 7 chất lỏng ion có cấu trúc khác nhau và sử dụng cho quá trình thu hồi Pt từ xúc tác thải.
  2- Đã lựa chọn được 2 chất hấp phụ [C14MIM]/SiO2 và [N1888]Cl]/SiO2 cho hiệu quả hấp phụ cao nhất. Tìm ra trật tự về khả năng thu hồi Pt(IV) của các chất lỏng ion: [C14MIM]Cl>[C14BIM]Cl>[C14Py]Cl>[C4BIM]Cl và [N1888]Cl>[N8888]Cl>[N0888]Cl, trật tự thu hồi Pt(IV) của của các chất mang rắn: SiO2>XAD-7>XAD-4. Tỉ lệ lấp mao quản 10% cho hiệu suất và dung lượng hấp phụ Pt(IV) cao hơn, nhưng với tỉ lệ này thì lượng chất mang cần dùng nhiều hơn.
  • Luận án tiến sĩ hóa học
  • Chuyên ngành Hóa hữu cơ
  • Hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Thị Lệ Thủy PGS. TS. Hoàng Thị Kim Dung
  • Tác giả: Uông Thị Ngọc Hà
  • Số trang: 190
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2022
  Link download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=40177
  https://drive.google.com/file/d/13jgn5Q4xm5ZYTKWf1RLdkZ_yWDTluk9F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page