Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Lai Ghép Polyme Dẫn (PPy, PANi) - Nano Cacbon (CNTs, Gr) Ứng Dụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Liệu Điện Tử' started by quanh.bv, Mar 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Lai Ghép Polyme Dẫn (PPy, PANi) - Nano Cacbon (CNTs, Gr) Ứng Dụng Làm Cảm Biến Sinh Học, Môi Trường
  Đã nghiên cứu chế tạo thành công các điện cực biến tính trên cơ sở vật liệu lai vô cơ – hữu cơ của polyme dẫn điện và vật liệu nanocacbon, để xác định các mẫu sinh học, môi trường. Trên cơ sở các hệ vật liệu PPyNWs-CNTs/CNTs-PDA-SbNPs, PPyNWs/PDA-Gr và PANi-CNTs, đã chế tạo ra các điện cực và chứng minh có các đặc trưng phù hợp để ứng dụng phân tích mẫu nước chứa kim loại nặng Pb2+ và Cd2+, thuốc bảo vệ thực vật (atrazine, carbaryl) và glucozơ.
  • Luận án tiến sĩ Vật liệu
  • Chuyên ngành Vật liệu điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Trần Đại Lâm; PGS.TS. Đỗ Phúc Quân
  • Tác giả: Lê Trọng Huyền
  • Số trang: 120
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=36943
  https://drive.google.com/uc?id=1PmS4M6qgcI9xvQtu5LRSqUhDMB-NqE9L
   

Share This Page