Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Nano Mangan Oxit, Sát Oxit Trên Graphen Oxit Dạng Khử Ứng Dụng Xử Lí

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Môi Trường' started by quanh.bv, Nov 15, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Nano Mangan Oxit, Sát Oxit Trên Graphen Oxit Dạng Khử Ứng Dụng Xử Lí Một Số Chất Màu Hữu Cơ Và Hoá Chất Bảo Vệ Thực Vật Trong Môi Trường Nước
  Sự ô nhiễm môi trường hiện nay là một thách thức lớn đối với toàn cầu trong đó có Việt Nam. Quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ngày càng tăng đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, các ngành công nghiệp này đã gây các ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh do thải ra một lượng lớn các chất ô nhiễm đặc biệt là trong nước thải. Các chất ô nhiễm khó phân hủy như các chất màu, phenol, thuốc kháng sinh,...được phát hiện ngày càng nhiều.
  • Luận án tiến sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Quang Trung, PGS.TS Đào Ngọc Nhiệm
  • Tác giả: Nguyễn Vũ Ngọc Mai
  • Số trang: 145
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=36165
  https://drive.google.com/uc?id=1hUpeZfMxP8fNu-FB4RLlq3a0TNlZP6Dq
   

Share This Page