Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tổng Hợp Xúc Tác Cho Phản Ứng Hydrodesunfua Hoá Để Làm Sạch Nhiên Liệu Diesel Nhiều

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Dầu' started by quanh.bv, Mar 16, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tổng Hợp Xúc Tác Cho Phản Ứng Hydrodesunfua Hoá Để Làm Sạch Nhiên Liệu Diesel Nhiều Lưu Huỳnh
  Mục tiêu nghiên cứu của Luận án : Tổng hợp các chất mang chất lượng tốt, phù hợp để làm xúc tác cho phản ứng HDS. Tổng hợp xúc tác HDS có hoạt tính và độ chọn lọc cao. Tìm được chế độ hoạt động xác tác để vừa đảm bảo hoạt tính xúc tác cao, vừa có khả năng chống ngộ độc lưu huỳnh tốt. Thực hiện quá trình HDS cho nguyên liệu mẫu nhằm tìm ra hướng phản ứng trên các xúc tác đã chế tạo. Tìm ra các điều kiện tối ưu để thực hiện quá trình khử lưu huỳnh cho nhiên liệu Diesel nhiều lưu huỳnh
  • Luận án tiến sĩ hóa học
  • Chuyên ngành Hoá dầu
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đinh Thị Ngọ
  • Tác giả: Đỗ Thanh Hải
  • Số trang: 104
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15083
  https://drive.google.com/uc?id=1ozIq8X3Xn8q94VdhmmVn3DXzdeReWyuV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page