Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Tổng Hợp Xúc Tác Lai Cho Phản Ứng Đồng Phân Hóa N-C6

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Dầu' started by nhandang123, Dec 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tổng Hợp Xúc Tác Lai Cho Phản Ứng Đồng Phân Hóa N-C6
  Tổng quan về phản ứng đồng phân hóa; vật liệu mao quản trung bình; xúc tác SO42-/ZrO2. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: quá trình điều chế xúc tác; các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của xúc tác (Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), Phổ hồng ngoại (IR); Phương pháp giải hấp NH3 theo chương trình nhiệt độ (TPD-NH3), ...). Đưa ra kết quả và thảo luận: tổng hợp và đặc trưng vật liệu SBA-15; tổng hợp vật liệu xúc tác Zirconi oxit sunfat hóa trên nền SBA-15; tổng hợp xúc tác lai Fe/(SO42--ZrO2/SBA-15).
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Hóa dầu và xúc tác hữu cơ
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Thanh Sơn
  • Tác giả: Trương Quang Trường
  • Số trang: 78
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1023305
  https://drive.google.com/uc?id=1_VvXbUH6c7Xn9k5wFxjj4ASf1pOlLoZD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 17, 2019

Share This Page