Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Tổng Hợp Xúc Tác Nano Titan Đioxit Mang Trên Vật Liệu Mao Quản Trung Bình SBA-15

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Môi Trường' started by quanh.bv, Dec 23, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tổng Hợp Xúc Tác Nano Titan Đioxit Mang Trên Vật Liệu Mao Quản Trung Bình SBA-15 Và Ứng Dụng Trong Xử Lý Kháng Sinh Norfloxacin
  Sự bùng nổ dân số cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh chóng đã và đang tạo ra một sức ép lớn tới môi trường sống ở Việt Nam. Công nghiệp và dân số phát triển đòi hỏi một nguồn cung cấp nước phong phú và bền vững. Kể từ những năm 1990, việc ô nhiễm nguồn nước từ dược phẩm là một vấn đề môi trường đáng lo ngại. Hầu hết các nguồn ô nhiễm dược phẩm trong môi trường nước phát sinh từ các hoạt động của con người như: sử dụng trong chăn nuôi, trong các hoạt động y tế khám chữa bệnh….
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Trang
  • Tác giả: Hà Văn Giang
  • Số trang: 111
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2020
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1f2183DsI6LNrvTicjcPz3nVMrimJZHrx
   

Share This Page