Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tuyển Chọn Giống Bơ (Persea Americana Miller) Thích Hợp Cho Một Số Tỉnh Tây Nguyên

Discussion in 'Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng' started by quanh.bv, Jun 30, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tuyển Chọn Giống Bơ (Persea Americana Miller) Thích Hợp Cho Một Số Tỉnh Tây Nguyên
  Lần đầu tiên ở nước ta, luận án đã nghiên cứu xác định được nhiều đặc tính sinh học nông nghiệp quan trọng của hàng loạt các giống bơ khác nhau trồng tại các vùng sinh thái khác nhau ở Tây Nguyên và các giống mới nhập nội. Luận án cung cấp các thông tin, dữ liệu khoa học về giống, canh tác và các đặc tính sinh học, năng suất, chất lượng quả của các dòng, giống bơ mới chọn lọc trong nước và nhập nội. Các dòng, giống bơ mới chọn lọc có thể sử dụng là nguồn vật liệu phục vụ cho nghiên cứu khoa học và cải tiến giống trong tương lai nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các giống bơ Việt Nam. - Những nghiên cứu chuyên sâu về chọn tạo giống bơ tại Việt Nam còn rất ít. Do vậy kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo có giá trị cho học sinh, sinh viên và giảng viên các Trường Đại học, các Viện Nghiên cứu. Luận án cũng có thể cung cấp các luận cứ khoa học cho những nghiên cứu về chọn tạo giống và phát triển sản xuất bơ tại Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp,
  • Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Năng Vịnh, TS. Lê Ngọc Báu
  • Tác giả: Hoàng Mạnh Cường
  • Số trang: 216
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=25143

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page