Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Ứng Dụng Bộ Điều Khiển PID Thích Nghi Dựa Trên Mạng Nơ-Ron Nhân Tạo Cho Hệ Thống Điều

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Hàng Hải' started by quanh.bv, Mar 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ứng Dụng Bộ Điều Khiển PID Thích Nghi Dựa Trên Mạng Nơ-Ron Nhân Tạo Cho Hệ Thống Điều Khiển Tàu Thủy
  Các phương pháp điều khiển truyền thống để thiết kế các hệ thống điều khiển tiên tiến cho tàu thủy điển hình như bộ điều khiển tỷ lệ - vi phân - tích phân (PID) vẫn còn phổ biến bởi vì nó có cấu trúc đơn giản và tính bền vững cao. Tuy nhiên, việc cải tiến chất lượng bộ điều khiển PID của hệ thống điều khiển tàu thủy vẫn luôn là vấn đề thời sự cho các nhà nghiên cứu, bởi vì khi thiết kế bộ điều khiển cho tàu thủy, bộ điều khiển PID thường yêu cầu phải có mô hình động học của tàu thủy đó.
  • Luận án tiến sĩ hàng hải
  • Chuyên ngành Khoa học Hàng hải
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Kỳ Quang, PGS. TS. Nguyễn Phùng Hưng
  • Tác giả: Võ Hồng Hải
  • Số trang: 138
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng hải Việt Nam 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=36566
  https://drive.google.com/uc?id=1pDqXSuGULI86BvgC1jrBABkQQ-eE5M9k
   

Share This Page