Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Lọc Sinh Học Xử Lý Tuần Hoàn Nước Thải Trong Ương Nuôi Cá Biển

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Môi Trường' started by quanh.bv, Mar 18, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nuôi trồng thủy sản thế giới trong hai thập kỷ qua đã có những thay đổi lớn, phát triển từ quy mô nhỏ hộ gia đình sang nuôi quy mô thương mại, sản lượng nuôi trồng thủy sản vượt qua khai thác thủy sản [98]. Sản lượng từ đánh bắt tăng trưởng trung bình khoảng 1,2%/năm, trong khi sản lượng từ nuôi trồng thủy sản tăng với tỷ lệ 9,1%/năm. Sản phẩm từ nuôi trồng thủy sản tăng nhanh hơn rất nhiều so với động vật nuôi trên cạn [43]. Dự kiến sản phẩm nuôi trồng thủy sản sẽ tiếp tục tăng khi dân số tăng và mức tiêu thụ sản phẩm thủy sản nhiều lên trong khi tiêu thụ các nguồn protein khác giảm.
  • Luận án tiến sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Công nghệ môi trường nước và nước thải
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Nhân, TS. Nguyễn Đức Cự
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Số trang: 111
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15415
  https://drive.google.com/uc?id=1KQ1GzVdk5EvYAQakT6cyPBbttn9dD2Ti
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page