Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Để Hiện Đại Hóa Quản Lý Điều Hành Hồ Chứa Nước Cửa Đạt

Discussion in 'Quy Hoạch Và Quản Lý Tài Nguyên Nước' started by nhandanglv123, Jan 21, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Để Hiện Đại Hóa Quản Lý Điều Hành Hồ Chứa Nước Cửa Đạt
  Ở nước ta, mùa khô thường kéo dài từ 6 + 7 tháng, lượng mưa trong thời kỳ này chỉ chiếm 15-^20% tổng lượng mưa cả năm, còn lại 8(H85% tập trung trong 5+6 tháng mùa mưa. Vì vậy hiện tượng thừa nước trong mùa mưa và thiếu nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp,... gây nên lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xuyên. Trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã rất chú trọng trong việc xây dựng các hồ chứa nước nhằm cắt lũ, chậm lũ vào mùa mưa, cấp nước tưới phục vụ phát điện, phục vụ nông nghiệp, công nghiệp và các ngành kinh tế khác. Các hồ này đã góp phần phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, cả nước đã xây dựng và đưa vào khai thác trên 2300 hồ chứa có dung tích trữ từ 0,2 triệu m3 trở lên với tổng dung tích trữ trên 66 tỷ m3.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Tỉnh, GS.TS. Nguyễn Quang Kim
  • Tác giả: Nguyễn Đăng Hà
  • Số trang: 153
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2010
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/D9YF1EL...set_number=000131&set_entry=002157&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page