Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Wetland Trong Xử Lý Nước Thải Cao Su

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Môi Trường' started by nhandanglv123, Feb 1, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Wetland Trong Xử Lý Nước Thải Cao Su
  Tây Ninh là vùng trọng điểm về sân xuất cao su trong cả nước với năng suất cao nhất Việt Nam, đạt 2,1 tấn ha. Ngành cao su Tây Ninh chiếm 8,9% về diện tích gieo trồng, chiếm 13,2% diện tích cao su cho mủ, chiếm 15,6% sân lượng mủ thu hoạch hằng năm so với cả nước. Tuy nhiên, cao su là ngành đang gây ô nhiễm trầm trọng, chủ yếu là ô nhiễm nước thải, hiện chỉ có 70% các nhà máy cao su tại Tây Ninh có hệ thống xử lý nước thải và 30% các nhà máy xử lý đạt yêu cầu nhưng không ổn định. Các nhà máy đều nghiên cứu riêng từng đơn vị và có 60% các nhà máy cao su đập hệ thống xử lý nước thải ít nhất 4 lần mà vẫn chưa xử lý đạt. Hiện nay hệ thống xử lý nước thải tại các nhà máy đa phần được phân loại theo 3 nhóm quy trình công nghệ, nhóm hiếu khí kết hợp hóa lý có 04 nhà máy sử dụng, chiếm 22,7%), nhóm hiếu khí kết hợp kỵ khí (có 11 nhà máy sử dụng, chiếm 50%).
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Tân Viễn
  • Số trang: 128
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2016
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=112047
  https://drive.google.com/uc?id=1p-kilG5mnkIKRWQw8Jv8jd4BWj1MpNpC
   

Share This Page