Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Ứng Dụng Hệ Giảm Chấn Chất Lỏng Trong Kiểm Soát Dao Động Cho Cầu Dây Văng Tại Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình Đặc Biệt' started by quanh.bv, Jun 24, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ứng Dụng Hệ Giảm Chấn Chất Lỏng Trong Kiểm Soát Dao Động Cho Cầu Dây Văng Tại Việt Nam
  1. NCS đã trình bày đầy đủ tổng quan về vấn đề ảnh hưởng của hệ giảm chấn chất lỏng (TLD) đến hiệu quả giảm dao động cho cầu dây văng và cụ thể là kết cấu tháp cầu. 2. Trên cơ sở các nghiên cứu về hệ đa giảm chấn khối lượng (MTMD) của GS. Igusa và Xu (1990,1991,1992) và nghiên cứu sử dụng TMD tương đương của TLD của GS. Yozo Fujino, TS. Wakahara, TS. Sun Limin và GS. TSKH Nguyễn Đông Anh, NCS đã thiết lập được hàm ứng xử tần số cho mô hình kết cấu là 1 bậc tự do với các giảm chấn chất lỏng. Phân tích được ảnh hưởng của các tham số của hệ giảm chấn chất lỏng đến hiệu quả giảm dao động cho kết cấu tháp cầu với trường hợp đơn giảm chấn chất lỏng và đa giảm chấn chất lỏng.
  • Luận án tiến sĩ Kỹ thuật
  • Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Viết Trung
  • Tác giả: Nguyễn Đức Thị Thu Định
  • Số trang: 158
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giao thông Vận Tải 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=24410

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 24, 2020

Share This Page