Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Ứng Dụng Mạng Neuron Và Mô Hình Markov Ẩn Trong Nhận Dạng Tiếng Việt

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Tính Toán' started by quanh.bv, Feb 7, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ứng Dụng Mạng Neuron Và Mô Hình Markov Ẩn Trong Nhận Dạng Tiếng Việt
  Trình bày khái quát về nguyên tắc hoạt động các bộ phận của hệ thống nhận dạng tiếng nói, độ chính xác hiện thời của các hệ thống nhận dạng tiếng nước ngoài và tiếng Việt, CSDL tiếng nói và các đặc điểm của ngôn ngữ tiếng Việt; Trình bày cơ sở lý thuyết của hệ thống nhận dạng tiếng nói liên tục, các phương pháp trích chọn các đặc tính phổ; cơ sở lý thuyết của mô hình Markov ẩn HMM và ứng dụng của chúng trong nhận dạng tiếng nói; Trình bày các phương pháp được sử dụng để xây dựng CSDL tiếng Việt; phương pháp gán nhãn bằng tay ở mức âm vị cho các phát âm liên tục tiếng Việt; phương pháp tự động gán nhãn các âm vị trong một CSDL; xây dựng 2 CSDL tiếng Việt thu qua điện thoại; Trình bày các hệ thống nhận dạng tiếng Việt liên tục được nghiên cứu. Phần kiến nghị đưa ra 3 kiến nghị về xây dựng CSDL tiếng Việt, nghiên cứu định lượng thanh điệu tiếng Việt và xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng Việt với kích thước lớn
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Lương Chi Mai, PGS. TS. Nguyễn Duy Tiến
  • Tác giả: Đặng Ngọc Đức
  • Số trang: 146
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2004
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1007666
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page