Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu, Ứng Dụng Mô Hình Kết Nối MARINE Và IMECH1D Dự Báo Lưu Lượng Vào Hồ Hòa Bình

Discussion in 'Chuyên Ngành Vô Tuyến & Điện Tử' started by nhandang123, Feb 7, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu, Ứng Dụng Mô Hình Kết Nối MARINE Và IMECH1D Dự Báo Lưu Lượng Vào Hồ Hòa Bình
  Trình bày các thông tin tổng quan về đề tài bao gồm, thông tin về lưu vực nghiên cứu, các thông tin về mô hình thủy văn, thủy lực được lựa chọn nghiên cứu. Nghiên cứu cơ sở khoa học và phát triển mô hình thủy văn tham số phân bố Marine. Nghiên cứu cơ sở khoa học và khai thác mô hình thủy lực một chiều IMech1D. Kết nối mô hình thủy văn Marine với mô hình thủy lực một chiều IMech1D thành một mô hình thống nhất. Ứng dụng mô hình này cho lưu vực sông Đà để dự báo lưu lượng vào hồ Hòa Bình. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lọc Kalman để nâng cao độ chính xác của mô hình đã kết nối Marine và IMech1D. Trình bày các kết quả sử dụng mô hình kết nối Marine-IMech1D dự báo lưu lượng vào hồ Hòa Bình trước 48 giờ.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thu Hà
  • Tác giả: Nguyễn Tiến Cường
  • Số trang: 90
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2010
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1023041
  https://drive.google.com/uc?id=1N6dzZPjdJTWxzGsnz_67Xt8Md7cX_fxb
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 11, 2019

Share This Page