Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Ứng Dụng Một Số Gen Kháng Bệnh Bạc Lá Nhằm Phát Triển Lúa Lai Ở Các Tỉnh Phía Bắc

Discussion in 'Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng' started by quanh.bv, Nov 16, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ứng Dụng Một Số Gen Kháng Bệnh Bạc Lá Nhằm Phát Triển Lúa Lai Ở Các Tỉnh Phía Bắc Việt Nam
  Luận án nghiên cứu lai chuyển gen kháng bệnh bạc lá Xa7 vào dòng bố R212 tạo ra dòng R212 cải tiến chứa gen Xa7 (R212BB7). Kết hợp dòng R212BB7 với dòng mẹ 103S và 103BB21S tạo ra các tổ hợp lúa lai hai dòng mới kháng vi khuẩn gây bệnh bạc lá lúa. Đồng thời luận án cũng đánh giá hiệu quả sản xuất hạt giống lúa lai F 1 và các tổ hợp lúa lai cải tiến có triển vọng.
  Cung cấp nhiều thông tin, dẫn liệu khoa học có giá trị cho tham khảo trong nghiên cứu chọn tạo lúa lai hai dòng kháng bệnh bạc lá ở Việt Nam; Khẳng định sự thành công trong sử dụng gene trội Xa7 chuyển vào dòng bố hiệu quả và dễ duy trì dòng mang gen mục tiêu hơn khi chuyển vào dòng mẹ TGMS trong chọn tạo lúa lai hai dòng kháng bệnh bạc lá;
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Di truyền Chọn giống cây trồng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan, PGS.TS. Vũ Thị Thu Hiền
  • Tác giả: Dương Đức Huy
  • Số trang: 198
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2020
  Link download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=36087
  https://drive.google.com/uc?id=1HQBHqwaZ3vQTVY7lfSeCsmer-_BuEaRR
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page