Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm Autodesk Inventor Để Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Thực Hành Vẽ Mô Tả

Discussion in 'Chuyên Ngành Chế Tạo Máy' started by quanh.bv, Jun 25, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm Autodesk Inventor Để Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Thực Hành Vẽ Mô Tả Một Số Chi Tiết Điển Hình
  Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang đặt ra yêu cầu hết sức cấp thiết đối với ngành công nghệ chế tạo máy. Đó là phải xây dựng một nền công nghiệp hiện đại để để chế tạo ra các thiết bị máy móc cho các ngành kinh tế khác. Trong những năm qua, đào tạo nghề đã có những tiến bộ đáng kể tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập về đào tạo. Việc nâng cao chất lượng đào tạo là một việc hết sức quan trọng nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Chính sách quản lý, chương trình đào tạo, hệ thống bài tập, chất lượng đội ngũ giảng dạy...
  • Luận văn thạc sĩ kỹ thuật
  • Chuyên ngành chế tạo máy
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Tạ Duy Liêm
  • Tác giả: Hoàng Văn Tùng
  • Số trang: 97
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2016
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/5670
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page