Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Ứng Dụng Vi Điều Khiển Microchip Pic Trong Đo Lường Và Điều Khiển Thời Gian Thực

Discussion in 'Vô Tuyến Điện Tử Và Thông Tin Liên Lạc' started by nhandang123, Aug 19, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ứng Dụng Vi Điều Khiển Microchip Pic Trong Đo Lường Và Điều Khiển Thời Gian Thực
  Luận văn về Tổng quan vi điều khiển và vi điều khiển Microchip. Nghiên cứu cấu trúc, tìm hiểu các chức năng, cách lập trình điều khiển các khối bên trong bộ vi điều khiển Microchip PIC16F877A và áp dụng để thiết kế một hệ thống thu thập số liệu môi trường. Nghiên cứu lập trình cho vi điều khiển PIC với công cụ là bộ chương trình dịch Assembler MPASM và ngôn ngữ bậc cao PCW-H để áp dụng vào việc chế tạo một hệ thống thu thập số liệu nhiệt độ đa điểm, độ ẩm, tốc độ gió theo thời gian thực, phục vụ công tác nghiên cứu, giám sát môi trường.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Diên Tập
  • Tác giả: Huỳnh Vinh Hà
  • Số trang: 100
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2004
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1024228
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 15, 2020

Share This Page