Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Ứng Xử Uốn Của Dầm Bê Tông Cường Độ Cao Cốt Polyme Gia Cường Sợi (FRP) Để Xây Dựng Cầu

Discussion in 'Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình Đặc Biệt' started by quanh.bv, Jan 8, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ứng Xử Uốn Của Dầm Bê Tông Cường Độ Cao Cốt Polyme Gia Cường Sợi (FRP) Để Xây Dựng Cầu Ở Campuchia
  a)Luận án đã tập hợp các kết quả nghiên cứu về cấu trúc thành phần, yêu cầu vật liệu, công nghệ chế tạo và tính năng, phạm vi áp dụng của vật liệu BTCĐC sử dụng cốt FRP trên thế giới, ở Việt Nam và khả năng ứng dụng trong xây dựng cầu ở Campuchia.
  b) Luận án đãnghiên cứu phương pháp thiết kế kết cấu BTCĐC sử dụng cốt FRP theo Tiêu chuẩn của một số nước và kết quả nghiên cứu của một số tác giả trên thế giới. Đã phân tích và kiến nghị lựa chọn một số tham số đưa vào tính toán thiết kế như: hệ số khối ứng suất α1=0,75; β1=0,65 cho biểu đồ khối ứng suất của BTCĐC và mô đun gẫy của bê tông . Kiến nghị lấy hệ số sức kháng = (0,55÷0,65), bề rộng vết nứt cho phép bằng (0,5÷0,7) mm theo ACI 440.1R-06, phục vụ bài toán thiết kế dạng kết cấu này phù hợp với điều kiện Việt Nam và Campuchia.
  • Luận án tiến sĩ Kỹ thuật
  • Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Viết Trung, PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
  • Tác giả: Cheng Por Eng
  • Số trang: 159
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giao thông Vận tải 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=30142
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page