Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Và Áp Dụng Kỹ Thuật Khai Phá Dữ Liệu Trên Bộ Dữ Liệu Sinh Viên Đại Học Phục Vụ Công Tác

Discussion in 'Chuyên Ngành Mạng Máy Tính' started by mvp0000, Aug 23, 2019.

 1. mvp0000

  mvp0000 Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Và Áp Dụng Kỹ Thuật Khai Phá Dữ Liệu Trên Bộ Dữ Liệu Sinh Viên Đại Học Phục Vụ Công Tác Cố Vấn Học Tập
  Khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức đang là lĩnh vực được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu trong nhiều năm gần đây. Ứng dụng khai phá dữ liệu được thực hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng, kinh doanh… Đặc biệt, trong thời gian gần đây, khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức trong lĩnh vực giáo dục đang được quan tâm nghiên cứu. Đối với bậc giáo dục Đại học hiện nay, sinh viên đang học tập tại các trường Đại học theo hình thức đào tạo tín chỉ. Đối với hình thức đào tạo này yêu cầu sinh viên phải có sự chủ động cao, có nhiều sự lựa chọn mềm dẻo các môn học trong chuyên ngành đào tạo
  • Luận văn thạc sĩ tin học
  • Chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Trung Tuấn
  • Tác giả: Đinh Chung Dũng
  • Số trang: 71
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội 2018
  Link Download
  http://lib.uet.vnu.edu.vn/handle/123456789/944
  https://drive.google.com/uc?id=1rdEFctPNZUDk555amPxa0tCqFZYQYIro
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 23, 2019

Share This Page