Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Và Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Của Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Trụ Sở

Discussion in 'Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Dân Dụng' started by nhandanglv123, Feb 4, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Và Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Của Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Trụ Sở Cơ Quan Nhà Nước Sử Dụng Vốn Ngân Sách Thành Phố Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
  Việc đầu tư trụ sở cơ quan để đảm bảo điều kiện làm việc cho các bộ công chức thành phố là nhu cầu cần thiết. Theo đánh giá khách quan từ những nhà quản lý thì vấn đề triển khai dự án phải mất nhiều thời gian và phải trãi qua nhiều giai đoạn, thủ tục pháp lý phức tạp dẫn đến lãng phí, thất thoát trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay c n rất phổ biến. Do đó để đánh giá hiệu quả đầu tư là rất quan trọng, đặc biệt là vai tr của các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý chi phí từ khâu duyệt chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư, thiết kế, thi công và đưa vào sử dụng. Đứng trước vấn đề đó, một trong các biện pháp cần phải thực hiện ngay là nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý dự án của các công trình đầu tư trụ sở cơ quan sử dụng nguồn vốn ngân sách, đây là cách tiết kiệm chi phí hiệu quả nhất cho nhà nước. Nghiên cứu đã nhận dạng được 46 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư dự án xây dựng Trụ sở cơ quan bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn thành phố. Qua thu thập, phân tích dữ liệu khảo sát và ứng dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá ( ) với phép xoay Varimax tác giả đã xác định được 40 yếu tố và chia thành 6 nhóm có tổng phương sai giải thích 61,9%.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành KTXD công trình dân dụng và công nghiệp
  • Người hướng dẫn: TS. Lương Đức Long
  • Tác giả: Nguyễn Bá Thành
  • Số trang: 110
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2016
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=110560
  https://drive.google.com/uc?id=1vta9tukY43I__zvo5MkFknE7xS2YK2FT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page