Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Và Phát Triển Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chất Thải Nguy Hại Môi Trường Trên Nền GIS

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 2, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Và Phát Triển Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chất Thải Nguy Hại Môi Trường Trên Nền GIS
  Hiện nay, công nghệ GIS (Geographic Information System) được áp dụng rộng rãi trong công tác bảo vệ môi trường của nhiều nước trên thế giới. Với độ bao quát rộng, có nhiều thông tin và khả năng cũng cấp thông tin nhanh có chất lượng và độ tin cậy cao, hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - GIS) đã trở thành một công cụ quan trọng trợ giúp quá trình hoạch định chiến lược và kế hoạch/chính sách bảo vệ môi trường cho các quốc gia cũng như các vùng lãnh thổ. Các quốc gia trên thế giới đã và đang xây dựng các hệ thống cảnh báo thiên tai, dự báo tác động biến đổi khí hậu đối với môi trường, hệ thống thông tin cảnh báo cúm gia cầm, hệ thống cảnh báo sự cố tràn dầu dải ven biển …
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Bùi Thế Duy
  • Tác giả: Đặng Chiến Công
  • Số trang: 65
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002849
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 30, 2017

Share This Page