Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Và Phát Triển Kỹ Thuật Thủy Vân Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Tính Toán' started by quanh.bv, Jun 14, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Và Phát Triển Kỹ Thuật Thủy Vân Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ
  1) Cải tiến và đánh giá thử nghiệm đối với các lược đồ thủy vân trong ứng dụng bảo vệ bản quyền, bao gồm: Thủy vân dựa vào việc chèn thêm ảnh nhị phân; Thủy vân dựa vào bit ý nghĩa nhất (MSB).
  2) Chứng minh tính đúng đắn của cách chia nhóm quan hệ dựa vào khóa thủy vân và khóa chính của bộ trong các thuật toán nhúng và thuật toán phát hiện của các lược đồ thủy vân dùng để đảm bảo sự toàn vẹn dữ liệu.
  3) Lược đồ thủy vân cải tiến với thuộc tính phân loại đảm bảo sự toàn vẹn dữ liệu. Chứng minh tính đúng đắn của lược đồ thủy vân cải tiến. Cân đối số bộ trong quan hệ và số nhóm để tăng tính bền vững của thủy vân và tối đa số các bộ có thể tiếp tục được sử dụng.
  • Luận án tiến sĩ Toán học
  • Chuyên ngành Bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Bùi Thế Hồng
  • Tác giả: Lưu Thị Bích Hương
  • 108 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Công nghệ thông tin 2014
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.3&view=15837

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page