Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Vai Trò Của Nhiễu Loạn Tần Số Tim Trong Tiên Lượng Tử Vong Bệnh Nhân Sau Nhồi Máu Cơ Tim

Discussion in 'Chuyên Ngành Tim Mạch' started by kennytran140, Dec 9, 2018.

 1. kennytran140

  kennytran140 New Member

  [​IMG]
  Cơ chế đột tử do tim là sự tương tác qua lại giữa bạ yếu tố: rối loạn hệ thằn kinh tự động, cơ chất cơ tim và tỉnh dễ tồn thương của cơ tim. Đánh giá tính dễ tồn thương của cơ tim bằng các rối loạn nhịp như cơn nhanh thắt ngắn hay ngoại tấm thu thất nguy hiểm có độ nhạy thắp, giá trị dự báo đột từ khoảng lO% ở trong thời điểm 6 đến 24 tháng. Đánh giá cơ chất cơ tim bằng phân suất tống máu thất trái giảm cũng có độ nhạy thấp, chỉ dự đoán đột từ khoảng lO%. Bệnh nhân có phản suất tống máu <30% có tỉ lệ tử vong cao đến 9,59% ở tháng thứ 20 nhưng khi phân suất tống máu >45% thì giá trị tiên đoán đột tử thấp
  • Luận án tiến sĩ y học,
  • Chuyên ngành nội tim mạch
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Tôn Thất Minh, PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh
  • Tác giả: Nguyễn Lương Kỷ
  • Số trang: 178
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=32290
  https://drive.google.com/uc?id=1JAKyFJoK9fdvqQwQyKBPXgWQBcrtRZvp
   
  Last edited by a moderator: Aug 20, 2019

Share This Page