Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Vai Trò Của Sét Hữu Cơ Trong Sơn Chống Hà

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Dầu' started by nhandang123, Dec 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Vai Trò Của Sét Hữu Cơ Trong Sơn Chống Hà
  Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: các kiểu cấu trúc; các tính chất vật lý cơ bản của sét; Bentonit biến tính; sơn tàu biển; sơn chống hà. Nghiên cứu thực nghiệm: điều chế phụ gia; điều chế sơn chống hà với phụ gia là sét hữu cơ; các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của sét; các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của sơn. Trình bày các kết quả nghiên cứu: Tổng hợp bent.DL-CTAB và nghiên cứu tính chất của bent.DL-CTAB; các đặc trưng cơ bản của bent.DL-CTAB; ứng dụng bent.DL-CTAB làm phụ gia đông đặc cho sơn chống hầu; khảo sát độ tương hợp của mẫu sơn chống hầu hà sử dụng phụ gia bent.DL-CTAB và mẫu sơn lót thương mại Sigmawell 165.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Hóa dầu và xúc tác hữu cơ
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Tiến Thảo
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Khuê
  • Số trang: 76
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1023306
  https://drive.google.com/uc?id=1dI0CV-z_dbUq5yOEG00KY5GnuOQU04FX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 17, 2019

Share This Page