Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Văn Bản Tục Lệ Hán Nôm Làng Xã Huyện Từ Liêm Trước Năm 1945

Discussion in 'Chuyên Ngành Hán Nôm' started by nhandanglv123, Apr 15, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Văn Bản Tục Lệ Hán Nôm Làng Xã Huyện Từ Liêm Trước Năm 1945
  Hệ thống hóa các nguồn tài liệu tục lệ, khảo sát sự phân bố văn bản tục lệ Hán Nôm huyện Từ Liêm theo thời gian và không gian, giới thiệu nội dung văn bản tục lệ ở từng giai đoạn. Nghiên cứu đặc điểm văn bản tục lệ, việc sửa đổi, bổ sung tục lệ và đặc trưng nghề nghiệp được phản ánh trong văn bản tục lệ. Nghiên cứu nội dung văn bản tục lệ như tục lệ phản ánh phong tục, tập quán làng xã. Nêu ra giá trị "chỉnh đốn phong tục" của văn bản tục lệ, tìm hiểu tục lệ trong đời sống làng xã xưa, nhằm kế thừa giá trị tốt đẹp của tục lệ xưa trong việc xây dựng Quy ước văn hóa ngày nay.
  • Luận án tiến sĩ ngữ văn
  • Chuyên ngành Hán Nôm
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đinh Khắc Thuân
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến
  • Số trang: 313
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69347
  https://drive.google.com/uc?id=1H5idAHHgSNF88JBgaulnAcUigIgXHVj2
   

Share This Page