Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Văn Bản Tuồng Trung Hiếu Thần Tiên Của Hoàng Cao Khải

Discussion in 'Chuyên Ngành Hán Nôm' started by quanh.bv, May 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hoàng Cao Khải 黃高啟 (1850 - 1933) làm quan trải năm triều vua và là viên quan mẫn cán phục vụ cho triều đình nhà Nguyễn (1802 - 1945). Trong địa hạt quản lý của mình, ông đã có những thành tích nhất định trong việc binh dịch, xây dựng đê điều ngăn lũ lụt. Tuy thế ông cũng khó biện minh cho các việc mang quân đi dẹp cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, vâng lệnh toàn quyền Lanessan của Pháp viết thƣ dụ hàng Phan Đình Phùng. Những việc làm này của ông chính là không ủng hộ phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX, không đi theo nhân dân chống lại ách đô hộ của Pháp, để đất nước dần dần rơi vào tay thực dân Pháp
  • Luận án tiến sĩ ngữ văn
  • Chuyên ngành Hán Nôm
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí
  • Tác giả Nguyễn Thị Thanh Vân
  • Số trang: 291
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2021
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=19379
  https://nitroflare.com/view/FF9E18D2ED2D04D
   

Share This Page