Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Văn Bia Hán Nôm Thành Phố Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Hán Nôm' started by nhandanglv123, Apr 25, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Văn Bia Hán Nôm Thành Phố Hồ Chí Minh
  Luận án đã sưu tầm, thống kê, nêu lên những đặc điểm, hiện trạng văn bản từ nội dung đến hình thức văn bia thành phố Hồ Chí Minh. - Luận án đã góp phần chỉ ra được các tư liệu văn bia có giá trị trong nghiên cứu các vấn đề lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội từ nhân vật lịch sử, địa danh, văn học, hoạt động tổ chức bang hội người Hoa, hoạt động công tích từ thiện xây chùa, bệnh viện… đến các hoạt động giao thương, kinh tế, đất đai sản nghiệp… của thành phố Hồ Chí Minh - Luận án đã chỉ ra được giá trị tư liệu văn bia trong nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng, từ tín ngưỡng Phật giáo người Việt, người Hoa, tư tưởng Nho học, xây dựng trường học, thư viện... đến vấn đề truyền giáo, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu thánh mẫu, Quan thánh đế quân… của thành phố Hồ Chí Minh.
  • Luận án tiến sĩ Ngôn ngữ
  • Chuyên ngành Hán Nôm
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đinh Khắc Thuân
  • Tác giả: Phạm Ngọc Hường
  • Số trang: 256
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2017
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63434
  https://drive.google.com/uc?id=1kpuavkgklRj4S28avkY6pPHDSUMVE8kn
   

Share This Page