Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Vấn Đề Quản Lý Và Phân Phối Khóa Nhóm Trong Việc Đảm Bảo An Toàn Dữ Liệu Multicast

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 9, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Vấn Đề Quản Lý Và Phân Phối Khóa Nhóm Trong Việc Đảm Bảo An Toàn Dữ Liệu Multicast
  Vấn đề an toàn (security) dữ liệu trong truyền dữ liệu Multicast là chủ đề Công nghệ được rất nhiều người quan tâm, khi nghiên cứu có thể làm nản chí, nhưng nó thực sự là một chủ đề rất đáng được quan tâm. Vậy thì điều gì đã lôi cuốn tôi nghiên cứu vấn đề an toàn Multicast (Multicast security)? Các nhà thiết kế đã đưa ra mô hình truyền Multicast được sử dụng để phân phối dữ liệu cùng một thời điểm tới một số lượng người nhận. Nếu chỉ những người nhận được phép xem nội dung, vậy thì cần được bảo mật thông tin, nhưng làm cách nào khóa bảo mật được phân phối tới rất nhiều người nhận? hơn thế nữa, một khóa (key) cho dữ liệu bảo mật sẽ được thay đổi một cách định kỳ, trong khi đó các nhà nghiên cứu mật mã rất lo lắng trong việc bảo mật nhiều dữ liệu với cùng một khóa. Điều gì xảy ra khi các thành viên của nhóm thay đổi? Hỗ trợ như thế nào khi các thành viên của nhóm trả khoản phí khi người nhận nội dung phải thanh toán (chẳng hạn: TV channels). Khi một thành viên rời khỏi nhóm không làm ảnh hưởng tới các thành viên trong nhóm. Sự cần thiết và mong muốn khi thành viên mới tham gia nhóm, nhóm đó sẽ có sự thay đổi khóa. Vấn đề là trong một khoảng thời gian rất ngắn khi thành viên mới tham gia nhóm làm thế nào để khám phá ra khóa và giải mã nội dung đó?
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ngọc Cương
  • Tác giả: Vũ Anh Tuấn
  • Số trang: 102
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2010
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1011144
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 30, 2017

Share This Page