Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Vật Liệu Khởi Đầu Phục Vụ Công Tác Chọn Tạo Giống Lúa Nếp Ở Miền Bắc Việt Nam

Discussion in 'Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng' started by quanh.bv, Jun 28, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Vật Liệu Khởi Đầu Phục Vụ Công Tác Chọn Tạo Giống Lúa Nếp Ở Miền Bắc Việt Nam
  Kết quả điều tra khảo sát tình hình sản xuất lúa nếp ở một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng cho thấy: Tỷ lệ sản xuất lúa nếp đạt 4,4 - 9,7% diện tích gieo cấy ở các tỉnh. Diện tích gieo trồng lúa nếp ở vụ mùa (6,5 -9,7%) lớn hơn diện tích trồng ở vụ xuân (4,4 -7,7%). Diện tích giống lúa nếp dẻo, không thơm như: N97, IRi352, N98,...chiếm 72% diện tích lúa nếp gieo trồng ở các tỉnh miền Bắc. Các giống nếp thơm được gieo trồng phổ biến gồm: nếp Cái hoa vàng, BM9603, Nếp 415, DT22, ĐN20, TK90 chiếm ít diện tích trong khi nhu cầu rất lớn trong tiêu dùng.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp,
  • Chuyên ngành Di truyền và Chọn giống cây trồng
  • Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Lê Vĩnh Thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan
  • Tác giả: Nguyễn Văn Vương
  • Số trang: 181
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2013
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=9198

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page